Лінгвістичні засоби репрезентації комунікативних стратегій політичного дискурсу Володимира Зеленського та Бориса Джонсона

Дата
2023
Автори
Харламова Аліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі були розглянуті загальнотеоретичні основи дослідження сучасної політичної комунікації, зокрема лінгвістична специфіка політичного дискурсу та комунікативні стратегії й тактики, що використовуються в політичному спілкуванні. Також були розглянуті власне лінгвістичні та лінгвориторичні засоби репрезентації сучасного політичного дискурсу. Вивчення сучасної політичної комунікації є важливим аспектом політичних наук та мовознавства, оскільки вона відіграє суттєву роль у формуванні суспільної думки, впливі на громадян та прийнятті політичних рішень. Знання про лінгвістичні засоби репрезентації політичного дискурсу допомагають розуміти мовні стратегії та тактики, використовувані політичними лідерами та інституціями. Політична комунікація має свої власні характеристики, які відрізняють її від інших видів комунікації. Це включає використання риторики, переконливості, символів та інших мовних засобів для досягнення політичних цілей. Розуміння цих особливостей допомагає аналізувати та оцінювати політичний дискурс, розпізнавати маніпуляції та критично ставитися до них. У майбутньому дослідження сучасної політичної комунікації може спрямовуватися на дослідження нових форм інтернет-комунікації, соціальних медіа та їх впливу на політичну поведінку. Також, розширення аналізу культурних та соціальних аспектів політичної комунікації може допомогти краще розуміти її роль у формуванні суспільства і політичних процесів. Іншою важливою стратегією є медіапрезентація, яка передбачає використання медіа-каналів для комунікації з виборцями. Політичні лідери активно використовують телебачення, радіо, соціальні мережі та інші медіа-платформи для того, щоб залучити увагу громадськості, поширити свої ідеї і вплинути на громадську думку. Тактики політичного дискурсу можуть включати емоційну маніпуляцію, розповсюдження фейкової інформації, обман, спрямований на отримання підтримки аудиторії. Політичні лідери можуть також використовувати тактики спростування аргументів опонентів, атакування їх особистості або репутації, а також використовувати популістські методи для залучення уваги громадськості. У підсумку, політичні комунікативні стратегії і тактики є невід'ємною частиною політичного дискурсу. Вони допомагають політичним лідерам ефективно спілкуватися з громадськістю, впливати на її думку та формувати образ політичного лідера. Однак, використання цих стратегій і тактик потребує обережності і етичного підходу, оскільки вони можуть впливати на демократичні процеси та спричиняти маніпуляцію громадськістю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Харламова А. Лінгвістичні засоби репрезентації комунікативних стратегій політичного дискурсу Володимира Зеленського та Бориса Джонсона : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Харламова Аліна. – Київ, 2023. – 53 с.