Інтуїція часу і свобода у філософії А. Бергсона

Дата
2020
Автори
Мошков Єгор Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено концепцію чистої тривалості та свободи волі А. Бергсона. У першому розділі ми приділили увагу інтуїтивному методу та показали його принципову відмінність від феноменологічного методу. Інтуїтивний метод має на меті схопити речі зсередини, в їхній сутності, а не зайняти зовнішню, відносну точку зору. Для цього ми маємо змінити напрямок звичної роботи інтелекту як аналітичної здатності, що має практичний характер і є зорієнтованим на можливу дію. При розгляді життя, людини та тривалості ми маємо звільнитись від просторових форм розсуду, які лише окреслюють наші можливі дії на зовнішні об’єкти і як такі є цілковито непридатними для філософського пізнання речей. Саме тому принциповою вимогою інтуїтивного методу є постанова проблем у термінах тривалості, а не простору. Вказано на несумісність інтуїтивного методу Бергсона із методом феноменологічним. Хоча принциповою вимогою інтуїтивного методу є звертання до "безпосередніх даностей свідомості", цей метод, як було показано на прикладі сприйняття зовнішніх речей та самих себе, передбачає інверсію звичайного, практично-зацікавленого способу досвідчення речей. Теорія пізнання Бергсона знаходиться у тісному зв'язку з теорією еволюції і біологічними спостереженнями про зв'язок інтуїції з інстинктом та практичну природу інтелекту. Бергсон багато завдячує кантовій теорії пізнання, і його поняття "інтелекту" є нічим іншим, як натуралізацією у прагматистському дусі кантового "розсуду". Ба більше, засудження Бергсоном будь-якої спроби концептуальної репрезентації інтуїтивного пізнання (адже концепти здатні лише до об'єктивації та узагальнення конкретного і переживаного), наштовхуються на закиди з боку феноменології, яка має на меті дескрипцію чистих даностей свідомості завдяки рефлексії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Мошков Є. О. Інтуїція часу і свобода у філософії А. Бергсона : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 033 Філософія / Мошков Єгор Олегович. - Київ, 2020. - 62 с.