Структура магнітних рідинних систем на границі поділу з твердим тілом

Дата
2017
Автори
Гапон Ігор Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню структури магнітних рідинних системна границі поділу з твердим тілом. Основна увага приділяється виявленню взаємозв’язку між параметрами магнітної рідинної системи та її адсорбційними властивостями. Досліджено структуру адсорбційних наношарів на границі МРС-кремній для полярної та неполярної МРС. Показано, що як для полярних, так і неполярних МРС на границі поділу МРС-кремній утворюється моношар, який складається з поодиноких магнітних частинок, а не їх агрегатів. Досліджено зміну структурних параметрів адсорбційного шару зі зміною концентрації магнітних частинок. Показано існування зв'язку між об’ємною структурою та адсорбційними властивостями модифікованої поліетиленгліколем МРС. Доведено, що зміна хімічного складу магнітної рідинної системи або її типу стабілізації не змінює адсорбційних властивостей. Показано вплив зовнішнього магнітного поля на організацію частинок в околі границь поділу МРС-повітря та МРС- кремній.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Гапон І. В. Структура магнітних рідинних систем на границі поділу з твердим тілом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика і молекулярна фізика / Гапон Ігор Васильович. – Київ, 2017. – 20 с.
Зібрання