Формування та реалізація потенціалу туристичного підприємництва

Дата
2022
Автори
Алієв Раміль Айдин Огли
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено вирішенню важливого наукового завдання поглиблення теоретичних та науково-практичних положень, розробки методичних основ і практичних рекомендацій щодо забезпечення формування та реалізації потенціалу туристичного підприємництва. Досліджено та удосконалено процес формування процедури відбору заходів щодо збільшення потенціалу підприємницької діяльності у секторі туризму, яка, на відміну від існуючих, полягає у встановленні рангу регіону за попитом на бізнес-туризм, туристичний відпочинок, лікувально-оздоровчий та спортивний туризм і розробку оптимізаційних заходів, що сприятимуть зростанню обсягу внутрішніх та іноземних туристів регіону за даним видом туризму. Запропоновано науково-методичні положення до механізму забезпечення зростання рівня реалізації потенціалу туристичного підприємництва, що ґрунтується на туристичному брендингу регіону, який складається з етапу розвитку ідеї бренду регіону, етапу націлювання бренду на певний вид туризму та етапу налагодження комунікаційного процесу. За результатами дослідження, вдосконалено науково-методичні положення, слідування яким сприяє приросту прибутків туристичної галузі, а також сфер прямого та непрямого впливу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 076 Підприємництво та торгівля
Бібліографічний опис
Алієв Р. А. Формування та реалізація потенціалу туристичного підприємництва : дис. … д-ра філософії : 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Алієв Раміль Айдин Огли. - Київ, 2022. - 250 с.
Зібрання