Інвестиційні договори за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Дата
2017
Автори
Гуренко Мар’я Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Зміст анотації. Дисертація присвячена комплексному дослідженню інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема їхньої правової природи, порядку укладання та особливостей виконання, засобів забезпечення належного виконання, державної підтримки реалізації зазначених договорів та здійснення державного контролю за їх виконанням. В роботі встановлено, що інвестиційні договори поділяються на інвестиційні договори публічного характеру та інвестиційні договори приватного характеру, беручи за основу для класифікації – критерій переважаючого публічного інтересу. Сформульовано визначення поняття інвестиційного договору публічного характеру як господарського договору, який укладається між органом державної влади або органом місцевого самоврядування, з однієї сторони, та приватним інвестором – суб’єктом господарювання з іншої сторони, змістом якого є взаємні права та обов’язки сторін, спрямовані на їхню співпрацю щодо використання певного об’єкта державної чи комунальної власності або власності Українського народу, в який здійснюється вкладення інвестицій, за наявності переважаючого публічного інтересу щодо результатів реалізації такого договору. З’ясовано, що всі договори, які укладаються в рамках державно-приватного партнерства, являються за своєю суттю інвестиційними договорами публічного характеру. Встановлено, що інвестиційні договори публічного характеру можуть укладатись як в рамках державно-приватного партнерства, так і поза рамками цього інститута (угода про розподіл продукції, договір оренди державного чи комунального майна). На основі цього було співвіднесено інвестиційні договори публічного характеру та договори, які укладаються у рамках здійснення державно-приватного партнерства, як ціле і частина. Ключові слова: інвестиційний договір за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інвестиційний договір публічного характеру, державно-приватне партнерство, державний партнер, приватний партнер, інвестор.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Гуренко М. А. Інвестиційні договори за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 господарське право, господарсько-процесуальне право / Гуренко Мар’я Анатоліївна. - Київ, 2017. - 204 с.
Зібрання