Розробка застосунку для оцінювання знань студентів з предмету «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка»

Дата
2022
Автори
Германюк Всеволод Станіславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи розроблено та реалізовано наступні компоненти системи оцінювання алгоритмічних задач: бібліотека для формалізації алгоритмічних задач, Backend server для використання формалізованих у бібліотеці задач у мережі Інтернет, web-клієнт для демонстрації роботи системи. За допомогою бібліотеки повністю формалізовано задачу побудови опуклої оболонки методом Грехема з предмету «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», додано відповідний функціонал у Web-клієнт.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Германюк В. С. Розробка застосунку для оцінювання знань студентів з предмету «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка» : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Германюк Всеволод Станіславович. - Київ, 2022. – 35 с.