Тлумачення англійськомовних фільмонімів українською мовою

Дата
2023
Автори
Кравець Олександра
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Кіноіндустрія є важливим елементом сучасної культури, і переклад фільмів відіграє ключову роль у міжнародному розповсюдженні та сприйнятті цих творів. Головний продукт кіноіндустрії – фільми та серіали, які вимагають перекладу для міжнародної аудиторії. Фільм – це аудіовізуальний твір кінематографії, який складається з послідовності зображень (кадрів) і звукового супроводу. Одним з важливих аспектів перекладу фільмів є переклад фільмонімів. Фільмонім – це лінгвістичний термін, який використовується для позначення назв фільмів або кінопродукції загалом. Він походить від поєднання слів "фільм" і "онім", що означає "назва". Класифікація фільмонімів може бути здійснена за різними критеріями, такими як жанр, країна походження, режисер, рік випуску тощо. Наша класифікація фільмонімів включає шість груп, що враховують семантичні параметри та особливості художніх заголовків та фільмонімів. У подальшому дослідженні рекомендується зосередитися на вивченні додаткових перекладацьких стратегій, які можуть бути застосовані при тлумаченні фільмонімів, що відповідають найновішим тенденціям кіноіндустрії. Подальша робота в цьому напрямку може сприяти вдосконаленню перекладу фільмонімів та покращенню якості відтворення фільмонімів українською мовою, забезпечуючи належне розуміння та сприйняття кінематографічних назв широкою аудиторією. Перспективою дослідження є подальший аналіз і доповнення стратегій перекладу різножанрових фільмонімів, які представлені в нещодавно випущених стрічках, фільмах, які ще знаходяться в стадії зйомки або заплановані на майбутні роки.
This thesis "Translation of the English Film Titles into Ukrainian" delves into the theoretical aspects and practical challenges of translating film titles, focusing on the specific context of English films and their adaptation into the Ukrainian language. In our modern world, where entertainment culture is an integral part of society, the translation of films and series, including their titles, holds great significance. This is particularly true for English-language content, which has a wide global audience. However, translating films and series is not merely about words; it involves conveying their emotional and cultural essence, making it a complex and challenging task for translators. The relevance of this research lies in the fact that the translation of English film titles into Ukrainian remains insufficiently studied. Considering the popularity of English-language films and series, it is essential to explore how film titles are interpreted and translated, taking into account the specificities of the Ukrainian language. Therefore, to achieve successful translation of film titles, it is crucial to consider all aspects and employ appropriate strategies according to the context and purpose of the translation. Future research in this field could focus on exploring additional translation strategies applicable to film titles that align with the latest trends in the film industry. This ongoing work can enhance the translation of film titles and improve the quality of their interpretation in Ukrainian, ensuring a proper understanding and reception of cinematic titles by a wide audience.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кравець О. Тлумачення англійськомовних фільмонімів українською мовою : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Кравець Олександра. – Київ, 2023. – 64 с.