Аналіз емоційного забарвлення текстів з використанням засобів машинного навчання

Дата
2023
Автори
Єфремов Гліб
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Наукова новизна роботи полягає у створенні нового програмного продукту, який дозволяє розгорнути систему для вилучення ключової інформації з великих баз із текстом, із вибором бажаного підходу. В роботі досліджені та перевірені на практиці сучасні методи обробки даних та методи інтерпретації отриманої інформації. Були отримані наступні результати: виконано загальний огляд методів датамайнингу для коротких текстів та розробка системи для автоматизації аналізу таких текстів, розроблено програмний засіб для тестування досліджених підходів. Проаналізовано велику кількість текстової інформації у вільному доступі, порівняно результати аналізу різними методами та їх загальну ефективність в різних умовах. Скомпоновано кілька найбільш ефективних підходів для наявних даних та побудовано модель для розпізнавання емоційного навантаження текстів та ключових особливостей продуктів, подій чи політиків, на які звертають увагу автори текстів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Єфремов Г. Аналіз емоційного забарвлення текстів з використанням засобів машинного навчання : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Гліб Єфремов. - Київ, 2023. - 97 с.