Прогнозування макроекономічних показників на основі модифікованих адаптивних моделей

Дата
2023
Автори
Соколова Тетяна Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Адаптивні моделі – дуже корисний інструмент макроекономічного прогнозування. Оскільки такі моделі здатні враховувати нестаціонарність економічних процесів, адаптуватися до інерційності характеристик. Ці моделі відображують поточні властивості ряду і можуть постійно враховувати еволюцію динамічних характеристик процесів. Мета таких методів полягає в тому, щоб побудувати економіко-математичні моделі, що можуть самостійно враховувати умови, що з часом змінюються. З цих причин такі моделі найчастіше використовуються для прогнозування на короткі періоди часу. У роботі було розглянуто два типи модифікованих моделей: моделі з адаптивними параметрами адаптації та адаптивні комбіновані моделі. Моделі з адаптивними параметрами адаптації (модель Тріґґа-Ліча, модель Рао-Шапіро, моделі Чоу та Монтгомері) базуються на змінюванні параметра адаптації залежно від похибки прогнозу. Такі моделі краще прогнозують процеси зі складною динамікою, бо, за рахунок адаптивного параметра, швидше пристосовуються до змін часового ряду. Додатковою перспективою є комбінування моделей із класичними економетричними методами, що дозволяє поєднувати переваги обох підходів. Наприклад, можна використовувати адаптивні моделі для отримання загальних тенденцій і шаблонів, а потім використовувати економетричні методи для оцінки впливу конкретних факторів та проведення прогнозів. Розвиток модифікованих адаптивних моделей для прогнозування макроекономічних показників є активним напрямом досліджень і важливою галуззю для економічного прогнозування та прийняття рішень.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Соколова Т. В. Прогнозування макроекономічних показників на основі модифікованих адаптивних моделей : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Соколова Тетяна Володимирівна. – Київ, 2023. – 47 с.