Оптичні властивості поверхневих наноструктурованих шарів з різним типом провідності

Дата
2017
Автори
Розуван Тамара Станіславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження (оптичне, атомно-силове, тунельно-мікроскопічне та теоретичне) вуглецевих наноструктур та поверхневих наноструктур для міді, хрому і кремнію. Показано, що форма наноструктур впливає на оптичні і інші фізичні властивості досліджених об’єктів, в тому числі приводять до оптичної анізотропії наноструктурованої поверхні. При цьому доведено, що навіть при нанотовщинах поверхневого шару на металах і напівпровідниках не можна при визначенні їх оптичних сталих користуватися класичними формулами металооптики,а необхідно користуватися формулами,які враховують наявність поверхневого шару. Встановлено, що плазмові коливання електронів в металі значно впливають на оптичну провідність графену, нанесеного на мідну поверхню, в районі власної смуги поглинання графіту. Оптична провідність графену в цій смузі різко збільшється. Вперше виявлено, що де-Бройлівські хвилі вільних електронів на поверхні провідних тіл розповсюджуються у вигляді хвиль з Гаусівсьим профілем інтенсивності. Це приводить до більш детального формулювання квантово-механічного принципу невизначеності, який встановлює величину просторової роздільної здатності вимірів скануючої тунельної мікроскопії. Виявлено вплив квантовомеханічних процесів, пов’язаних з проходженням де-Бройлівських хвиль електронів, на дисперсію густин електронних станів наноструктурованих поверхонь. В роботі вперше експериментально зареєстровані металеві та напівпровідникові вуглецеві нанотрубки та їх атомна структура.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Розуван Т. С. Оптичні властивості поверхневих наноструктурованих шарів з різним типом провідності : автореф. дис. ...канд. фіз..- мат. наук : 01.04.05 – оптика, лазерна фізика / Розуван Тамара Станіславівна. - Київ, 2017. – 18 с.
Зібрання