Модернізація сучасного дискурсу

Дата
2023
Автори
Горбенко Наталія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Ключові слова: політичний дискурс, політика, медіатизація, медіатизація політичного дискурсу, медіа, традиційні медіа, нові медіа, політична логіка, медіа логіка, політична участь, постправда, соціальні медіа, мережеві медіа, політичні актори, політичний порядок денний, гібридна агресія, медіатизований конфлікт, російсько-українська війна, Україна, демократія.
Key words: political discourse, politics, mediatization, mediatization of political discourse, media, traditional media, new media, political logic, media logic, political participation, post-truth, social media, network media, political actors, political agenda, hybrid aggression, mediatized conflict, Russian-Ukrainian war, Ukraine, democracy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Горбенко Н. Ю. Модернізація сучасного дискурсу : дис. … д-ра філософії : 052 Політологія / Горбенко Наталія Юріївна. - Київ, 2023. - 235 с.
Зібрання