Профілактика віктимної поведінки у сім’ях з ознаками дисфунційності

Дата
2021
Автори
Чернікова Валерія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Під час дослідження було визначено основні компоненти віктимноїповедінки та проведений аналіз щодо особливостей їх прояву у подружніх парах з ознаками сімейної дисфункційності. Вивчення та аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури свідчить про те, що існує безліч класифікацій щодо факторів виникнення, причин та ознак сімейної дисфункційності. Проте, основними ознаками дисфункційності у подружніх стосунках можна виділити наступні: заперечення наявних сімейних проблем, або їх навмисне приховування від інших; дефіцит спілкування між партнерами, натомість наявність постійних конфліктів, суперечок; ригідна система сімейних ролей; ігнорування особистих потреб кожного з подружжя, відсутність поняття особистих кордонів; використання методів впливу та маніпуляції для вирішення особистих завдань; брак емоційності, взаємодопомоги, турботи; при цьому наявність домінування сумних та негативних настроїв; неприязнь один одного. Всі ці ознаки свідчать про ригідність стосунків, що згодом тільки погіршуються та можуть призвести до появи насильства. Насильство в сім'ї є однією з найважливіших проблем в Україні, але без вивчення особливостей поведінки партнерів в сім'ї. А саме ознак, які певним чином впливають на відносини між чоловіком та дружиною, неможливий повноцінний огляд проблеми. Вивчення гендерних особливостей прояву віктимності свідчить про те, що жертвами насильства стають переважно жінки. Причиною цього є гендерна нерівність, що склалася у нашому суспільстві, а також вплив інших зовнішніх та внутрішніх факторів, що позначаються на психічному здоров’ю жертви та визначають віктимність її поведінки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Чернікова В. О. Профілактика віктимної поведінки у сім’ях з ознаками дисфунційності : дипломна робота ... магістр: 053 Психологія / Чернікова Вікторія Олександрівна. - Київ, 2021. – 166 с.