Класифікація і кластеризія текстової інформації

Дата
2022
Автори
Гавреш Ігор
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В рамках представленої роботи розглянуті базові принципи текстової аналітики та конвеєри обробки даних та моделювання у додатках текстової аналітики. Як правило, додаток текстової аналітики складається з трьох частин: препроцесінга корпусу текстів, параметризації текстового корпусу та застосування моделей машинного навчання до множини параметрів текстового корпусу. Метою першої ділянки конвеєру обробки є перетворення кожного з текстів корпусу на множину лексичних термів: окремих слів або n-грам та нормалізація отриманих термів – зведення їх до початкової форми. Друга ділянка конвеєру – параметризація корпусу текстів робить можливим застосування числових математичних моделей до корпусу текстів. В роботі розглянуто усі три найбільш широко застосовувані моделі векторизації текстів та застосовано одну з них, TF-IDF, на практиці. Третя ділянка конвеєру – застосування математичних моделей. В роботі розглядається класифікація текстів з використанням моделей опорних векторів та кластеризація текстів алгоритмом k-середніх. Перший із згаданих алгоритмів використовується у багатьох додатках текстової аналітики поряд з алгоритмами ієрархічної класифікації. Алгоритм кластеризації k-середніх є простим та наочним алгоритмом кластеризації, який дає відносно непогані результати у багатьох випадках. Разом з алгоритмами розглянуті також метрики оцінки якості застосування відповідних моделей машинного навчання. В другому та третьому розділі, що відносяться до практичної частини, спроектовано та розроблено програмні додатки текстової аналітики на базі теоретичного розгляду першого розділу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Гавреш І. Класифікація і кластеризія текстової інформації : кваліфікаційна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Гавреш Ігор. – Київ, 2022. – 58 с.