Програмний інструментарій розробки продукційних систем з урахуванням обмежених ресурсів

Дата
2016
Автори
Мажара Ольга Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена вирішенню проблеми створення теоретичних та алгоритмічних основ розробки продукційних систем з мінімальними затратами на логічне виведення заключення за критеріями швидкодії та/або ресурсоємності. Розроблено формалiзацiю співставлення зі зразком за Treat способом в термінах логіки першого порядку для створення формальних засад порівняння базових способів співставлення зі зразком. Запропоновано програмне середовище експериментального визначення оптимального способу співставлення в поточній прикладній задачі. Удосконалено оболонку продукційних систем CLIPS за рахунок реалізації Treat алгоритму співставлення зі зразком для розробки прикладних експертних систем з мінімальним використанням ресурсів пам’яті та часу. Вдосконалено програмне забезпечення розробки продукційних систем експрес-діагностування за рахунок інтеграції механізму логічного виведення з мінімальними вимогами до оперативної пам’яті для використання на портативних пристроях в умовах експлуатації з обмеженим або відсутнім доступом до мережі зв’язку та Internet.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 121 Інженерія програмного забезпечення
Бібліографічний опис
Мажара О. О. Програмний інструментарій розробки продукційних систем з урахуванням обмежених ресурсів : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Мажара Ольга Олександрівна. – Київ, 2016. – 160 с.
Зібрання