Управління проектом з розробки та впровадження CRM системи «Profitable» із застосуванням штучного інтелекту

Дата
2022
Автори
Таран Любов
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведено аналіз предметної області, проведено маркетингові та інвестиційні дослідження, визначено проблеми, цілі та альтернативи проєкту. Надано опис продукту, його завдань та цілей. Розроблено життєвий цикл проєкту та декомпозицію робіт по проєкту, побудовано організаційної структури проєкту, формування плану управління командою проєкту та розподіл відповідальності між учасниками. Створено календарний план проекту, проведено планування ресурсів та розрахунок вартості проєкту. Визначено критерії забезпечення якості продукту, визначено ризики та стратегії реагування. Проведено планування закупівель у проекті, розробка плану взаємодії із зацікавленими сторонами та моніторинг виконання, проєту за допомогою показників методу освоєного обсягу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
122 Комп’ютерні науки , 12 Інформаційні технології
Бібліографічний опис
Таран Л. Управління проектом з розробки та впровадження CRM системи «Profitable» із застосуванням штучного інтелекту : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Любов Таран. - Київ, 2022. - 127 с.