Лінгвокультурологічні особливості перекладу корейських народних казок

Дата
2023
Автори
Курман Соломія Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні проаналізовано роботи В.А. Єфименко, І.С., Кім С. Кім Дж. та встановлено риси, за якими казки можна класифікувати як жанр, а саме ми виділили три контексти: лексико-семантичний, який включає зображувально-виразні засоби, текстовий, до якого ми віднесли композицію та хронотопність казок, і характерологічний, який стосується образу героя. Крім цього, ми детально сфокусували увагу на фольклористичному та структуралістському підходах при класифікації жанрів. Також нами було висвітлено специфічні особливості при визначенні корейської казки як жанру, розкрито такі терміни, як 설화, 민담 та 옛날 이야기, які застосують корейські вчені для казок.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Курман С. Г. Лінгвокультурологічні особливості перекладу корейських народних казок : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035.066 Філологія / Курман Соломія Андріївна. - Київ, 2023. - 48 с.