Кураторство в сучасних виставкових практиках

Дата
2022
Автори
Червинська Софія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета дослідження — вивчити еволюцію кураторства з ХХ століття до сьогодення та визначити, яким чином видозмінюється роль куратора у сфері сучасного мистецтва, які актуальні тенденції існують зараз у цій галузі і з якими викликами стикаються куратори. В межах дослідження було розв’язано наступні завдання :досліджено історію становлення кураторства у сфері мистецтва; розглянуто роль куратора у системі сучасного мистецтва; виявлено актуальні тенденції та основні виклики сучасного кураторства. Виникнення куратора пов’язано, перш за все, із новою тенденцією до концептуалізації виставок. Важливим кроком в еволюції кураторства було відділення куратора від інституцій та поява незалежного кураторства. У 1960-х роках відбувається процес демістифікації мистецтва, де куратору дістається важлива роль просвітництва. Його присутність у візуальному мистецтві різко зросла за останні кілька десятиліть. Нові ролі та функції, а також загальний вплив, який він чинить на сучасну сферу мистецтва та культури, створили абсолютно нову форму відносин між аудиторією, художником та мистецькими установами. Сьогодні відповідальність куратора полягає у вписанні в загальну картину світового мистецтва конкретних тем, людей та робіт, знаходячи кожному власну інтерпретацію та влучний контекст. Куратору доводиться стикатися із численними проблемами та викликами. Перш за все, це зменшення кадрового попиту, зниження рівня компетенції в індустрії та розширення обов'язків. Все це говорить про «перебудову» сучасного арт-ринку, який останнім часом стає все більш і більш комерційним/ Із тенденцій сучасного кураторства можна виділити освітлення у виставках важливих проблем сьогодення, що актуалізує їх у мистецькій сфері. Куратор засобами експозиції презентує аудиторії свої розмірковування щодо тієї чи іншої проблеми чи тематики, таким чином привертаючи до неї увагу. Частіше за все, ця проблематика береться з сучасних історичних, соціальних чи політичних подій, які є важливими для суспільства. Крім того, останнім часом у кураторській діяльності все частіше використовуються технологічні інновації та цифровий простір.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Червинська С. О. Кураторство в сучасних виставкових практиках : кваліфікаційна робота … бакалавра : 034 Культурологія / Червинська Софія Олександрівна. - Київ, 2022. – 36 с.