Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що містять кратні зв’язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого фосфору, які мають подвійні P=N зв’язки

Дата
2011
Автори
Коваленко Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Пророблено складну синтетичну роботу як по отриманню вихідних алкоксидів металів та лігандів, так і по синтезу комплексів. Загалом виділено в індивідуальному стані, охарактеризовано за даними спектроскопічних досліджень ЯМР та даними елементного аналізу 25 нових сполук, з них 12 отримано у кристалічному стані та досліджено за допомогою рентгеноструктурного аналізу. Встановлено, що найбільш загальним механізмом, за яким проходять реакції між сполуками низькокоординованого фосфору (І), (ІІ), (ІІІ), (ІV) та алкоксидами молібдену і вольфраму, що містять кратні зв’язки метал-метал та метал-ліганд складу (iPrO)3M≡M(OiPr)3, N≡M(OR)3, O=W(OR)4 (М= Mo, W; R= tBu, iPr, Et) є механізм 1,2-приєднання з замиканням циклу за донорно-акцепторним механізмом. В результаті взаємодії між сполукою (І) та (iPrO)3M≡M(OiPr)3 (М= Mo, W) отримано і охарактеризовано перші два планарні мономерні представники чотиричленних металоциклів, що містять ендоциклічний потрійний зв’язок метал-метал, атоми фосфору і нітрогену у складі циклу. В результаті взаємодії між сполуками (І), (ІІ), (ІІІ), (ІV) та N≡M(OR)3 (М= Mo, W; R= tBu, iPr) отримано і охарактеризовано 11 сполук, що є першими представниками чотиричленних металоциклів, що містять екзоциклічний потрійний зв’язок метал-нітроген. В результаті взаємодії між сполукою (ІІІ) та N≡W(OtBu)3 отримано і охарактеризовано незвичайний чотиричленний металоцикл, що містить систему спряжених подвійних зв’язків (W=N-P=S), при цьому зв’язок P=S екзоциклічний, а зв’язок W=N ендоциклічний. В результаті взаємодії між сполуками (І), (ІІ), (ІІІ), (ІV) та O=W(OR)4 (R= Et, iPr) отримано і охарактеризовано 6 сполук, що є першими представниками чотиричленних металоциклів, що містять екзоциклічний подвійний зв’язок вольфрам-оксиген. В результаті взаємодії між сполукою (ІV) та O=W(OiPr)4 отримано і охарактеризовано незвичайний чотиричленний металоцикл з екзоциклічним подвійним зв’язком P=N, що кристалізується за рідкісним структурним типом “крипторацематів”. Ключові слова : молібден, вольфрам, аміноімінофосфін, амінофосфоран, металоцикл, кристалічна структура.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Коваленко О. О. Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що містять кратні зв’язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого фосфору, які мають подвійні P=N зв’язки : дис. ... канд. філол. наук : 02.00.01 неорганічна хімія / Коваленко Олександр Олександрович. - Київ, 2011. - 175 с.
Зібрання