Вплив N-стеароїлетаноламіну на фосфоліпідний склад фронтальної кори та гіпокампу головного мозку щурів при старінні

Дата
2021
Автори
Романенко Катерина Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження проводились на білих безпородних щурах самцях (n=20). Тварин утримули в умовах віварію на стандартному раціоні до досягнення ними віку 18 місяців. Контрольну групу складали молоді щурі самці віком 4 місяці (n=10). Далі щурів тестували у поведінкових тестах «Розпізнавання нового об’єкту» та «Відкрите поле» з метою оцінки в них стану пам’яті та ко- гнітивних фукцій. Далі групу старих щурів було розділено на дві групи по 10 тварин в кожній, одній з яких щоденно протягом 10 днів вводили per os вод- ну суспензію NSE в дозі 50 мг/кг маси тіла, інша група слугувала контролем за віком. По закіченню введення NSE тварин повторно тестували у поведін- кових тестах. Для подальших біохімічних досліджень використовували фро- нтальну кору, гіпокамп головного мозку щурів, в яких визначали ліпідний склад тканин.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Романенко К. С. Вплив N-стеароїлетаноламіну на фосфоліпідний склад фронтальної кори та гіпокампу головного мозку щурів при старінні : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Романенко Катерина Сергіївна. - Київ, 2021. - 67 с.