Вплив тривожно-депресивного стану на відчуття своєї хвороби в залежності від тривалості у ВІЛ-позитивних підлітків

Дата
2022
Автори
Новікова Катерина Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження проведено аналіз наукових поглядів на проблему ВІЛ-позитивних підлітків. Відзначено,у підростаючого покоління відіграють особистісні вікові чинники, які впливають на розвиток, самоствердження, прагнення самостійно приймати рішення, підлітки критично ставляться до навколишнього середовища, що призводить до конфліктів та протестів. ВІЛ – інфіковані люди гостро відчувають проблеми, з якими вони зіштовхуються, коли дізнаються про свою хворобу. Це міжособисті протиріччя, руйнування професійних і родинних звязків, які впливають на індивідуально-психологічні особливості особистості. Визначено показники вираженості тривожно-депресивного стану в підлітків із ВІЛ-позитивним статусом. Використання тесту тривожності Спілбергера-Ханіна серед підлітків, що мають ВІЛ-позитивний статус за шкалами особистісної та ситуативної тривожності продемонструвало наявність переваги середнього та високого рівня особистісної схильності до тривожних відчуттів, що суттєво посилюються під час ситуативних стресових ситуацій. Виявлено специфічні прояви тривожно-депресивного стану в підлітків із ВІЛ-позитивним статусом. За підсумками використання тесту «Велика П’ятірка» було виділено такі домінанти особистості учасників дослідження. Представники обох груп дослідження продемонстрували подібність у результатах, тому виокремлюватимемо їх з огляду на спільність для обох груп. Встановлено особливості копінг-стратегій, використовуваних для подолання кризових станів при ВІЛ-позитивному статусі.Проведено порівняльний аналіз показників підлітків із ВІЛ-позитивним статусом.Отримані результати за методиками щодо визначення особливостей тривожності та депресії при переживанні хвороби підтверджує кореляційний зв'язок за Пірсоном.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Новікова К. Д. Вплив тривожно-депресивного стану на відчуття своєї хвороби в залежності від тривалості у ВІЛ-позитивних підлітків : кваліфікаційна робота … магістр : 053 Психологія / Новікова Катерина Дмитрівна. - Київ, 2022. – 118 с.