Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра

Дата
2016
Автори
Коржов Євген Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі досліджено ключові гідрологічні фактори формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра, а саме водообмінні процеси та балансові характеристики, елементи гідродинаміки, гідрофізичні властивості водних мас та донних відкладів. Дослідження елементів гідрологічного режиму проводились згідно методичної бази екологічної гідрології. Встановлено, що за останні 30 років найбільш вагомих змін зазнали водообмінні процеси. Це спричинило відповідні зміни інших біотичних та абіотичних складових екосистеми пониззя Дніпра. При дослідженні режиму течій у заплавних водоймах використана математична модель циркуляції вод за методом повних потоків. Доведена її прийнятність для оцінки елементів гідродинаміки у мілководних водоймах. Виявлені основні зміни гідрофізичних властивостей водних мас, які відбулись внаслідок кліматичних змін. Проаналізовано особливості формування донних відкладів у різних типах водних об’єктів. В роботі встановлено ряд залежностей між основними елементами гідрологічного режиму та біотичними і абіотичними компонентами екосистеми дослідженого водного об’єкту, що дало змогу виділити найбільш прийнятні методи покращення його екологічного стану шляхом регулювання елементів гідрологічного режиму. Ключові слова: гідрологічний режим, пониззя Дніпра, руслова мережа, заплавні водойми, екологічна гідрологія, водообмін, динаміка вод, гідрофізичні властивості водних мас, донні відклади, водна екосистема.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Коржов Є. І. Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Коржов Євген Іванович. - Київ, 2016. - 24 с.
Зібрання