Адміністративно-правове забезпечення обігу та захисту біометричних персональних даних

Дата
2022
Автори
Мартинова Анна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведене дослідження особливостей адміністративно-правового забезпечення захисту та обігу біометричних персональних даних в Україні, чинників, які впливають на його формування, виявленню складові реалізації адміністративного-правового забезпечення захисту та обігу біометричних персональних даних в Україні, повноваження органів, установ та організацій, що реалізують адміністративно-правове забезпечення захисту та обігу біометричних персональних даних в Україні та зарубіжних країнах. У контексті дослідження понятійно-категоріального апарату визначено наступні поняття: «персональні дані», «біометричні персональні дані», «право на захист біометричних персональних даних», «правовий статус», «захист персональних даних», «біометричні дані», «генетичні дані» тощо. У дисертаційній роботі визначено межі, підстави та процедури правомірної обробки та обігу персональних даних за законодавством України і Європейського Союзу. Досліджено зміст права на захист біометричних персональних даних, як складової адміністративно-правового статусу фізичної особи. Надано характеристику нормативним засадам формування і реалізації відповідного правового механізму в Україні та зарубіжних країнах. Наведено особливості правовідносин у сфері адміністративно-правового забезпечення обігу та захисту біометричних персональних даних та досліджено інструменти адміністративно-правового забезпечення правомірного обігу та захисту біометричних персональних даних. Досліджено, що суспільні відносини, що стосуються права захисту біометричних персональних даних, хоч і є в основному інформаційними, але мають у своїй структурі ще конституційні правовідносини та адміністративно-правові, адже до адміністративно-правових відносин саме і належить правовий статус фізичної особи – суб`єкта біометричних персональних даних. Зазначено, що у національному законодавстві право на захист біометричних персональних даних є структурним елементом конституційного права на недоторканість особистого життя, яке означає виключення можливості здійснення будь-яких операцій чи дій з біометричними персональними даними за відсутності згоди суб’єкта відповідних даних. Дисертаційна робота містить характеристику адміністративно-правового забезпечення правомірного обігу та захисту права на конфіденційність біометричних персональних даних Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (процедура, засоби та умови реалізації). У праці визначено захист права на конфіденційність біометричних персональних даних адміністративними судами України та захист біометричних даних в практиці Європейського Суду з прав людини та основні напрями її імплементації у правозастосовчу діяльність органів судової влади України. Ключові слова: «адміністративно-правове забезпечення», «база даних», «біометричні дані», «біометричні параметри», «біометрична ідентифікація», «володілець біометричних даних», «генетичні дані», «захист біометричних даних», «конфіденційна інформація про фізичну особу, «мета обробки біометричних даних», «персональні дані», «підстави обробки біометричних даних», право на захист біометричних персональних даних, «реєстр біометричних даних», «суб’єкт персональних даних».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Мартинова А. М Адміністративно-правове забезпечення обігу та захисту біометричних персональних даних : дис. … д-ра філософії : 081 – право / Мартинова Анна Миколаївна. - Київ, 2022. – 166 с.
Зібрання