Фінансова стабільність банківської системи України в умовах нових реалій

Дата
2022
Автори
Погибіль Ангеліна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі узагальнено теоретичні засади фінансової стабільності в банківській системі та факторів, що на неї впливають, здійснено динамічний аналіз фінансової стабільності банківської системи України на базі індикаторів фінансової стабільності FSI, а також виявлено напрями підтримки фінансової стабільності України в умовах нових реалій. У теоретичному плані визначено сутність поняття фінансової стабільності банківської системи та фінансової стійкості банку, виокремлено фактори, що чинять вплив на фінансову стабільність. Узагальнено основні підходи до оцінки фінансової стабільності, виокремлено їх сильні та слабкі сторони, а також аргументовано вибір методології для проведення дослідження. З метою виявлення особливостей підтримки фінансової стабільності банківської системи України окреслено стан фінансової стабільності на базі динамічного аналізу індикаторів фінансової стабільності FSI банківської системи України. У ході проведеного дослідження було виявлено основні фактори, що спричиняли зміну трендів у динаміці індикаторів FSI. Встановлено детермінанти підтримки фінансової стабільності банківської системи України в умовах нових реалій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Погибіль А.М. Фінансова стабільність банківської системи України в умовах нових реалій : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Погибіль Ангеліна Миколаївна. - Київ, 2022. – 88 с.