Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів силікагелю з адсорбованим полі[8-оксихінолінметакрилатом]

Дата
2021
Автори
Шубіна Олександра Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана робота присвячена адсорбції заздалегість синтезованого полі[8-оксихінолінметакрилату на поверхні силікагелю, дослідженню його сорбційних властивостей щодо йонів Cu(ІІ), Cd(II), Fe(IІІ) та Pb(II) та їх порівнянню з такими для in situ модифікованого цим полімером силікагелю.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Шубіна О. А. Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів силікагелю з адсорбованим полі[8-оксихінолінметакрилатом] : кваліфікаційна робота бакалавра / Шубіна Олександра Андріївна. - Київ, 2021. - 49 с.