Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу

Дата
2011
Автори
Одинець Євген Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено процеси розчин-розплавної кристалізації у системах MI2O–МV2О5–P2O5–MI2Мо2О7 і К2O–MIVO2–MV2O5–P2O5–К2Мо2О7 (МІ = Nа, К; MIV = Ti, Zr; MV = Nb, Ta) та встановлено області кристалізації нових сполук на основі ніобію і танталу. Показано, що послідовне збільшення вмісту оксиду фосфору (V) у вихідному розплаві призводить до зростання ступеня полімеризації поліедричних фрагментів, що формують кристалічний каркас фосфатів. Встановлено, що застосування складних оксидів ніобію і танталу в якості вихідних реагентів, дозволяє вирощувати фосфати зі структурою вольфрамових бронз (ВБ) в умовах розчин-розплавної кристалізації. Доведена можливість вирощування фосфатів танталу, складу MI1/3K2/3(TaО2)2PO4 (MI = Li, Nа, Ag), у вигляді монокристалів методом розчин-розплавної кристалізації в системах МІ2O–Та2O5–P2O5–К2Мо2О7 (MI = Li, Nа) та шляхом йонного обміну, як монофазні полікристалічні продукти. Порівнюючи будову ізоструктурних фосфатів K3Ta8О14(PO4)5 та K3+xTiхMV8-хО14(PO4)5 (MV = Nb, Ta; x = 2.73 та 2.23, відповідно) було виявлено, що входження атомів титану (IV) у спільні кристалографічні позиції з ніобієм (V) або танталом (V) підвищує ступінь розупорядкування катіонів калію. Дослідження електронних спектрів дифузного відбиття, нелінійно-оптичних властивостей та провідності складних фосфатів на основі танталу показало можливість практичного використання цих сполук в якості нових поліфункціональних матеріалів зі спеціальними електрофізичними характеристиками. Ключові слова : розчин-розплави, кристалізація, вольфрамові бронзи, складні фосфати, РСА, йонний обмін, ГДГ, ширина забороненої зони, імпедансна спектроскопія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 неорганічна хімія / Одинець Євген Володимирович. - Київ, 2011. - 150 с.
Зібрання