Науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного Суду України

Дата
2016
Автори
Волошина Віта Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає в дослідженні теоретичних, правових та праксеологічних засад науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України, а також вироблені пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регламентує функціонування системи науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України. У роботі сформульовано поняття «науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного Суду України», яке має такий зміст – це комплексна діяльність, направлена на створення необхідних умов для ефективного здійснення ВСУ своїх функціональних повноважень, яка являє собою сукупність консультативних, організаційних та інформаційних заходів, що реалізуються на постійній основі спеціально визначеними суб’єктами; встановлено, що принципами НКЗ діяльності ВСУ є законність, професійність, системність, оперативність, повнота та об’єктивність; виокремлені функції НКЗ діяльності ВСУ, а саме: консультативна, аналітична, інформаційна, статистична та нормотворча; визначені гарантії НКЗ діяльності ВСУ, до яких можна віднести правову форму закріплення НКЗ діяльності ВСУ, правовий статус суб’єктів НКЗ діяльності ВСУ, адміністрування системи НКЗ діяльності ВСУ та систему матеріально-технічної підтримки НКЗ діяльності ВСУ; сформульовано поняття правового статусу наукового консультанта судової палати ВСУ, під яким варто розуміти систему професійних прав, обов’язків та відповідальності, передбачених нормативними правовими актами, що визначають особливу соціальну роль наукового консультанта судової палати ВСУ як державного службовця, котра полягає у здійсненні консультативних, організаційних та інформаційних заходів, направлених на створення необхідних умов для ефективного здійснення ВСУ своїх функціональних повноважень; сформульовано поняття форм НКЗ діяльності ВСУ, під яким варто розуміти зовнішній вираз діяльності суб’єктів НКЗ щодо забезпечення ефективного здійснення ВСУ своїх функціональних повноважень за допомогою комплексу консультативних та організаційно-інформаційних заходів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Волошина В. А. Науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного Суду України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура / Волошина Віта Анатоліївна. - Київ, 2016. - 257 с.
Зібрання