Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектру

Дата
2023
Автори
Альжарадат Суад Мохаммедівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що рівень розвитку комунікаційних навиків у дітей з проявами аутизму є нижчим, ніж у дітей, котрі не мали даного діагнозу. Найбільшу складність для дітей з розладами аутистичного спектру, як свідчать результати емпіричного дослідження, становили завдання, котрі вимагали формування різних смислових конструкцій у іграх «Розповідь» та «Діалог». АВА можна застосувати для корегування поведінки дітей з РАС з максимальним урахуванням індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини. АВА-терапія допомагає дітям з розладом аутистичного спектру: краще взаємодіяти з іншими; підвищення здатності до навчання; коригувати поведінкові відхилення; досягти нормального рівня інтелектуального розвитку дітей певного віку; засвоїти необхідні навички для наступного самостійного життя. За результатами проведеного контрольного емпіричного дослідження було встановлено позитивні зрушення у комунікаційних навиках дітей з РАС за умови використання методу АВА-терапії. Ключові слова : розлади аутистичного спектру, аутизм, АВА-терапія, діти з РАС, комунікаційні навики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Альжарадат С. М. Особливості розвитку комунікативних навичок у дітей з розладами аутистичного спектру : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Альжарадат Суад Мохаммедівна. - Київ, 2023. - 74 с.