Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті

Дата
2016
Автори
Бондаренко Марина Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисерції вперше проведено порівняння електрофізіологічних корелятів виконання емоційного Струп-тесту на чорному фоні та на фоні афективних зображень IAPS. Встановлено, що ефект Струпа виявляється лише в умовах узгодження семантичного значення слова з афективною картинкою фону. Доказом цього є те, що латентні періоди (ЛП) реакції на емоційно значущі слова на фоні еротичних зображень достовірно довші, ніж на нейтральні слова на фоні нейтральних зображень, в той же час як на чорному фоні ефект Струпа був відсутній. Вперше досліджені механізми сприйняття емоційно забарвленої інформації в умовах її нерелевантності (неактуальності, щодо поточного завдання) у правшів з відкритим домінантним правим оком та у лівшів з відкритим домінантним лівим оком. Вперше було проведено дослідження механізму сприйняття емоційної інформації через домінантний та недомінантний зоровий канал. Було показано, що лівші виконують завдання швидше з відкритим домінантним оком, ніж з відкритим недомінантнимоком. Обстежувані з відкритим домінантним оком (правші та лівші) краще концентруються на поточному завданні, ефективно гальмують неактуальну для завдання інформацію, що свідчить про більш ефективну стратегію використання фільтрів уваги.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Бондаренко М. П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 – фізіологія людини і тварин / Бондаренко Марина Павлівна. - Київ, 2016. - 174 с.
Зібрання