Структурувння життєвих перспектив підлітків, як засіб попередження девіантності

Дата
2022
Автори
Романенко Галина Борисівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі розглядається структуравуння життєвих перспектив підлітків, як засіб попередження девіантності, а саме їх зв’язок. Проблема девіантності підлітків і її роль в суспільстві є надзвичайно актуальною для сучасної психологічної науки та соціальної практики. Найбільший інтерес представляють зміни в поведінці підлітка через зміни в його світогляді, відношенні до життя та власних життєвих перспектив. З огляду на наведене, можна констатувати, що обрана нами тема є актуальною та автентичною, а запропоновані ракурси дослідження є обґрунтованими та виправданими. Результати авторського дослідження суттєво доповнюють існуючі на даний момент наукові здобутки, оскільки вперше містять якісні й кількісні результати дослідження зв’язку життєвих перспектив молоді з девіантною поведінкою. Тому важливого значення набуває розробка соціальних технологій та практик з метою профілактики девіацій у молодих людей через побудову соціально-корисних життєвих перспектив, що й визначає актуальність обраної нами теми дослідження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Романенко Г. Б. Структурувння життєвих перспектив підлітків, як засіб попередження девіантності : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 231 Соціальна робота / Романенко Галина Борисівна. - Київ, 2022. - 55 с.