Ціннісні детермінанти соціальної адаптації студентської молоді до життя в урбанізованому міському середовищі

Дата
2021
Автори
Домбровська Юлія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерське дослідження присвячено обґрунтуванню ціннісних детермінант соціальної адаптації студентської молоді до життя в урбанізованому міському середовищі. У роботі теоретично узагальнено проблему ціннісного підходу у сучасній соціології та його концептуальні характеристики, з’ясовано ступінь розробленості проблеми у соціологічній науці та запропоновано розгляд поняття «соціальна адаптація» в соціологічних дослідженнях ціннісних орієнтацій студентської молоді. Визначено сутність понять: «ціннісні орієнтації», «типологія цінностей», «ціннісні орієнтації студентської молоді», «місто як соціальний феномен», «адаптивні можливості та практики студентської молоді», «урбанізоване міське середовище». Розкрито специфіку соціологічного підходу до дослідження феномену міста. Обґрунтовано поняття «місто» як соціальний феномен, схарактеризовано відображення сутнісних характеристик та інклюзивних і адаптивних можливостей урбанізованого міського середовища. Виокремлено ціннісні орієнтації та адаптивні стратегії студентської молоді як суб’єкта урбанізованого міського середовища. Здійснено емпіричне дослідження щодо впливу карантинних обмежень на повсякденні ціннісні орієнтації та адаптивні практики студентської молоді.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Домбровська Ю. Ю. Ціннісні детермінанти соціальної адаптації студентської молоді до життя в урбанізованому міському середовищі : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Домбровська Юлія Юріївна. - Київ, 2021. - 105 с.