Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу

Дата
2017
Автори
Голишкін Дмитро Віталійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу. Меланін та нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) зміцнюють слизовий бар’єр шлунку, виявляють антиоксидантні, антизапальні та імуномодулюючі властивості, відновлюють функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи при іммобілізаційному стресі за Сельє, що свідчить про важливість даних сполук у підтриманні гомеостазу організму та слизової оболонки шлунку (СОШ). На основі результатів зроблені наступні висновки: 1. Профілактичне введення меланіну та НДЦ суттєво зменшувало площу виразкових уражень слизової оболонки шлунку (на 64% (р<0,05) та 41,7% (р<0,05) відповідно), викликані методом нервово-м’язового напруження за Сельє. 2. Профілактичне введення меланіну та НДЦ попереджало деградацію протективних колагенових і неколагенових білків слизово-епітеліального бар’єру шлунку за дії стресу. При цьому меланін проявляв більш виражений захисний вплив у порівннянні з НДЦ, свідченням чого є зменшення концентрації вільного оксипроліну (на 29% (р<0,001) проти 16% (р<0,001) відповідно), фукози (на 16% (p<0,001) проти 14% (р<0,05) відповідно) та гексуронових кислот (на 24% (р<0,001) проти 28,7% (р<0,001) відповідно ). 3. Після трьох годин дії нервово-м’язового напруження за Сельє коефіцієнт маси наднирників зростав, тоді як тимусу зменшувався. За умов профілактичного введення меланіну та НДЦ показники коефіцієнту маси наднирників та тимусу відновлювалися до контрольних значень. Ключові слова: стрес, виразкова хвороба шлунку, наднирники, меланін, нанокристалічний діоксид церію.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Голишкін Д. В. Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 фізіологія людини і тварин / Голишкін Дмитро Віталійович - Київ, 2017. - 165 с.
Зібрання