Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем

Дата
2016
Автори
Баженов Михайло Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено ґенезу авторського права, визначено його поняття та зміст, а також рівень наукового дослідження розробленої теми; визначено теоретичні та практичні аспекти захисту авторського права в Україні та зарубіжних країнах; з’ясовано сучасний стан міжнародно-правового регулювання охорони та захисту авторського права і відстежено вплив основних міжнародних актів на формування національних законодавств України та зарубіжних країн. Дисертантом також досліджено особливості захисту авторських прав в Україні та країнах різних правових систем під впливом науково-технічного прогресу та побудови інформаційного суспільства; виявлено і сформовано власну позицію з проблем правового регулювання та правозастосовної практики у здійсненні захисту авторських прав, а також визначено шляхи подальшого розвитку цивільно-правових відносин щодо захисту авторських прав на національному та міжнародному рівнях.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Баженов М. І. Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і країнах різних правових систем : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Баженов Михайло Ігорович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання