Новітні виміри саморепрезентації зовнішності (на прикладі аналізу візуа-льних зображень користувачів соціальої платформи TikTok)

Дата
2021
Автори
Дудніцька Катерина Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасна епоха характеризується пристрастю до візуального відобра-ження ідентичності. Тому в даний час зростає кількість досліджень, увагу в яких сфокусовано на різних аспектах переживання людиною «буття під погля-дом». Зовнішність та тілесність – це перша інформація, яка доступна органам сприйняття і яка постійно знаходиться на увазі (під поглядом) під час соціаль-ної взаємодії. Сучасні соціокультурні умови висувають високі вимоги до зов-нішнього вигляду особистості, що сприяє підвищенню його значимості в житті людей. Все більше дослідників вважають, що зовнішній вигляд людини стає найважливішою умовою, що визначає успішність особистості в різних сферах життєдіяльності. Це дослідження спрямоване на аналіз ролі соціальних мереж у формуванні стереотипів, які покладаються на перформативність тіла та зов-нішності. Для аналізу була обрана платформа TikTok, що пропонує користу-вачам можливість завантажувати, редагувати та обмінюватися короткомет-ражними відео. Методологія дослідження пропонує аналіз вмісту зразків відео, зосереджених на самопрезентації. Такий аналіз вивчає вплив соціальних мереж на формування та трансляцію уявлень користувачів про красу.
Ключові слова: тілесність, самопрезентація, еротичний капітал, ідеали краси, візуальна культура, соціальні мережі, тілесні практики, зовнішність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Дудніцька К. П. Новітні виміри саморепрезентації зовнішності (на прикладі аналізу візуа-льних зображень користувачів соціальої платформи TikTok) : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Дудніцька Катерина Павлівна. - Київ, 2021. - 108 с.