Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну

Дата
2017
Автори
Харченко Оксана Георгіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена синтезу та дослідженню властивостей нових полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну. Вперше синтезовано та знайдено оптимальні шляхи синтезу 8 нових метакрилових мономерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну та 24 полімерів. Аналітичними та спектральними методами підтверджено їх будову. Кінетичними дослідженнями показано, що нові мономери радикально гомополімеризуються в розчині ДМФА та кополімеризуються з вініловими мономерами. Досліджено фотохімічні властивості синтезованих полімерів. Вивчено фотоіндуковану транс-цис-транс ізомеризацію нових метакрилових полімерів з стирилхіноліновим фрагментом під дією УФ опромінення. Досліджено термостабілізуючу дію додатків стирилхінолінових мономерів на полістирол. Показано, що нові мономери при їх ковалентному введені виступають ефективними інгібіторами та уповільнювачами термодеструкції полістиролу на повітрі. Нові полімери мають досить значний нелінійно-оптичний ефект другого та третього порядку і тому є перспективними для використання в фотоніці. Ключові слова: стирилхіноліни, 8-гдроксистирилхіноліни, радикальна полімеризація, транс-цис ізомеризація, нелінійно-оптичні властивості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Харченко О. Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 хімія високомолекулярних сполук / Харченко Оксана Георгіївна. - Київ, 2017. - 128 с.
Зібрання