Міжнародно-правові зобов'язання держав по охороні комп'ютерних програм

Дата
2016
Автори
Стрельцов Лев Євгенович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена аналізу еволюції і сучасного стану міжнародно-правового регулювання охорони комп’ютерних програм. Розглядаються ознаки комп’ютерної програми в міжнародно-правовому розумінні, окремі елементи програми, суміжні об’єкти. Окрема увага приділяється відповідності юридичних визначень технічній природі об’єктів, котрим надається охорона, можливості таких визначень відповідати майбутнім технологічним викликам. Дослідженню підлягають норми міжнародно-правових актів Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Світової організації торгівлі, аналізується правовий режим охорони комп’ютерних програм, закріплений в праві Європейського Союзу. Встановлено, що система міжнародно-правових зобов’язань в сфері охорони комп’ютерних програм складається з декількох груп обов’язків щодо: критеріїв охороноздатності програми, встановлення ексклюзивних прав, встановлення механізму набуття прав, закріплення конкретних заходів по охороні прав, встановлення терміну та інших умов охорони, спеціальних заходів щодо технічних засобів захисту, інформації про управління правами, тощо. При цьому норми міжнародно-правових інструментів знаходяться не в повній згоді, регулюючи різні групи обов’язків на різному рівні деталізації, чи взагалі уникаючи регулювання. Це, у свою чергу, викликає ряд пробілів та колізій. В роботі вноситься ряд пропозицій щодо удосконалення та узгодження названих правових актів. Також уперше на рівні дисертаційного дослідження розглядається система міжнародно-правових зобов’язань України щодо охорони комп’ютерних програм та стану їх імплементації у національну систему права. Встановлено, що специфіка такої імплементації полягає в необхідності комплексного внесення змін та доповнень до різних галузей матеріального і процесуального права: цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, митного. Автором пропонуються конкретні шляхи удосконалення вітчизняного законодавства з метою досягнення відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням універсальних угод та обов’язкам права Євросоюзу, особливо актуальні в світлі гармонізації, передбаченої Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Ключові слова: міжнародне право інтелектуальної власності, міжнародне авторське право, правова охорона комп’ютерних програм, Всесвітня організація інтелектуальної власності, Світова організація торгівлі, європейське право.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Стрельцов Л. Є. Міжнародно-правові зобов'язання держав по охороні комп'ютерних програм : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 міжнародне право / Стрельцов Лев Євгенович. - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання