Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні

Дата
2016
Автори
Харитонова Тетяна Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті системного дослідження всіх прав на чужі земельні ділянки, з метою розробки концептуальних засад здійснення таких прав в сучасних умовах, у дисертаційній роботі зроблено висновок про необхідність формулювання у доктрині земельного права концепції здійснення прав на чужі земельні ділянки, відповідно до якої публічно-приватний характер земельних правовідносин спричиняє необхідність законодавчо забезпеченої міри обов’язкової поведінки суб’єктів земельних правовідносин, яка передбачає дію чи бездіяльність власника і користувача земельної ділянки щодо її використання відповідно до закону, договору чи рішення суду і тому норми публічного права у відносинах стосовно землі мають пріоритетне значення. Ці норми при здійсненні прав на чужі земельні ділянки визначають межі такого здійснення в залежності від цільового призначення землі, раціонального використання та охорони землі тощо. Визначено поняття прав на чужі земельні ділянки та їх місце у системі конституційних прав на землю. Досліджено категорію «здійснення прав на чужі земельні ділянки» як сукупність усіх можливих видів поведінки особи з метою набуття і реалізації прав на чужу земельну ділянку, детерміновану матеріальними та іншими потребами та інтересами осіб у використанні землі з врахуванням цільового призначення землі, раціонального використання та охорони землі, а також її функціонального призначення. Детальному аналізу піддано підстави виникнення і припинення прав на чужі земельні ділянки та їх співвідношення з умовами та способами набуття зазначених прав при здійсненні прав на чужі земельні ділянки в Україні. Досліджено об'єкти та суб'єкти здійснення прав на чужі земельні ділянки, їх межі та зміст, а також можливі класифікації цих прав. Окремо охарактеризовано специфіку договірного регулювання здійснення прав на чужі земельні ділянки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Харитонова Т. Є. Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні : автореф. дис. ...д-ра юрид. наук : 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Харитонова Тетяна Євгенівна. - Київ, 2016. – 36 с.
Зібрання