Синтез та фізико-хімічні властивості білдинг блоків на основі гетероаліфактичних диметилфосфіноксидів

Дата
2022
Автори
Стоцька Ольга Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено кілька масштабованих синтетичних підходів до насичених гетероциклічних диметилфосфіноксидів, а саме похідних азетидину, піролідину, піперидину та морфоліну. Ключові етапи реакційної послідовності зазвичай ґрунтуються на реакції HP(O)Me2 з електрофілами, а саме, конденсації фосфа-Манніха (типу Кабачника-Філдса) з циклічними імінами або монозахищеними діамінами в присутності формальдегіду, каталізованій паладієм реакції алкенілгалогенідів або трифлатів, нуклеофільне заміщення в алкілйодидах, приєднання за Міхаелем або реакції розкриття кільця оксирану
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Стоцька О. І. Синтез та фізико-хімічні властивості білдинг блоків на основі гетероаліфактичних диметилфосфіноксидів : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Стоцька Ольга Ігорівна. - Київ, 2022. - 55 с.