Керованiсть лiнiйної дискретної системи зi змiною розмiрностi вектору стану

Дата
2021
Автори
Мазур Дарина Анатолiївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У данiй роботi проаналiзовано керованiсть лiнiйними дискретними системами системами зi змiнною розмiрнiстю вектора стану. Розглянуто задачу про переведення даної системи в довiльний кiнцевий стан. Обгрунтовано теорему про побудову множини досяжностi та побудовано критерiї керованостi з множини початкових станiв на термiнальну множину.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Мазур Д. А. Керованiсть лiнiйної дискретної системи зi змiною розмiрностi вектору стану : кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Мазур Дарина Анатолiївна. – Київ, 2022. – 40 с.