Експериментальна проза Сильвестра Яричевського: наративні моделі

Дата
2017
Автори
Стогній Оксана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено аналізу наративних моделей в експериментальній прозі С. Яричевського як свідчення сецесійного переходу від традиції до новаторства періоду fin de siècle. Вперше здійснено наратологічний аналіз збірок і циклів новелістики письменника («На филях життя», «Між терням і цвітом», «З людського муравлиська», «Горатинські оповідання», «Вірую»), в яких визначено наративні моделі: модифіковану епіко-реалістичну, лірико-імпресіоністичну та драматизовану. В експериментальних жанрових різновидах виокремлено неоромантичну наративну модель (в поезіях у прозі збірки «Серце мовить», циклу «Дев’ята симфонія») та міфопсихологічну наративну модель (в експериментальній повісті «Прокажена, або Шумовини суспільності»)
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Стогній О. В. Експериментальна проза Сильвестра Яричевського: наративні моделі : автореф.дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 – українська література / Стогній Оксана Володимирівна. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання