Парламентський контроль у сфері використання та охорони природних ресурсів

Дата
2022
Автори
Кирилюк Олег Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання теоретико-методологічного обґрунтування механізмів державного управління щодо здійснення контролю у сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні і розробці практичних рекомендацій органам державної влади щодо їх удосконалення. Обґрунтовано організаційно-правовий, інституційний, технологічний механізми державного управління щодо здійснення парламентського контролю у сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні, що ґрунтуються на засадах комплексного підходу до його організації, принципах стримування і противаги відносно органів виконавчої влади та сучасних формах контролю (аудиторські перевірки коштів державного бюджету, проведення засідань тимчасових постійних парламентських комітетів, здійснення моніторингу додержання прав і свобод людини і громадянина омбудсменом у сфері природокористування, депутатська вимога, візити на місця), які серед інших традиційних (парламентські слухання, інтерпеляція, звіти уряду й інших ОДВ тощо) форм контролю, активно використовуються у зарубіжній практиці роботи парламентів. Удосконалено організаційну структуру консультаційно-дорадчого органу парламентського комітету шляхом визначення й обґрунтування повноважень аналітичного, методологічного, організаційного забезпечення процедури здійснення парламентського контролю у сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні. Сформульовано практичні рекомендації органам державної влади щодо: створення консультаційної ради у складі Секретаріату Комітету з питань екологічної політики та природокористування; розроблення і прийняття спеціального положення про Комітет з питань екологічної політики та природокористування; прийняття окремого Закону України «Про парламентський контроль»; доповнення Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» спеціальними нормами, які б систематизували процедурні аспекти здійснення контрольної функції парламенту; розширення інституту інтерпеляції; спрощення процедури законотворчої ініціативи шляхом трансформації сучасної парадигми парламентаризму в контексті розширення значення контрольної функції в його законотворчій діяльності; створення Координаційної міжвідомчої ради.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Кирилюк О. В. Парламентський контроль у сфері використання та охорони природних ресурсів : дис. ...д-ра філос. : 281 – Публічне управління та адміністрування / Кирилюк Олег Васильович. - Київ, 2022. – 255 с.
Зібрання