Програмний модуль підбору відео ігор

Дата
2023
Автори
Пхайко Софія Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз існуючих рішень та методів для реалізації рекомендаційних систем, розглянуто бізнес процеси та сформовано функціональні та нефункціональні вимоги до програмного модулю, розроблено програмне забезпечення, що може надавати користувачеві рекомендації щодо підбору відео ігор. Були розроблені проектні рішення для реалізації модулю підбору відео ігор, проведено структурно-функціональний аналіз, розроблена концептуальна модель предметної області та фізична модель БД. Для забезпечення зручного користування програмним забезпеченням був описаний інтерфейс, який включає структуру, розміщення елементів, функціональність та взаємодію з користувачем. Була розроблена програмна реалізація модулю підбору відео ігор ,також проведено тестування програмного продукту для виявлення помилок у роботі програми та тестування роботи рекомендаційної системи з різною кількістю вхідних даних. Ключові слова: рекомендації, система, користувач.
In the final qualification work, an analysis of existing solutions and methods for the implementation of recommendation systems was carried out, business processes were considered and functional and non-functional requirements for the software module were formed, software was developed that can provide the user with recommendations on the selection of video games. Keywords: recommendations, system, user.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Пхайко С. Д. Програмний модуль підбору відео ігор : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Пхайко Софія Дмитрівна. – Київ, 2023. – 66 с.