Функціональна поляризація фагоцитів та її корекція у тварин різних вікових груп

Дата
2018
Автори
Довгий Роман Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню вікових особливостей фенотипово-функціонального профілю макрофагів різної локалізації та онтогенезу, а також нейтрофілів у мишей, та впливу мезенхімних стромальних клітин на метаболізм фагоцитів. Вперше виявлено та охарактеризовано особливості змін метаболічного профілю фагоцитів різної локалізації та походження з віком у мишей. Встановлено, що макрофагам моноцитарного походження старих тварин властивий прозапальний зсув метаболізму, у той час як макрофагам ембріонального походження притаманна протизапальна метаболічна спрямованість з посиленням аргіназної активності та зниженням оксидативного метаболізму. Розширено існуючі уявлення стосовно впливу макрофагів лімфоїдних органів на вікові зміни Т-лімфоцитів. На моделі гетерохронного парабіозу показано, що макрофаги старих тварин характеризуються посиленою міграцією у вторинні лімфоїдні органи молодих тварин, що супроводжується збільшенням частки Т-лімфоцитів з фенотипом регуляторних клітин у лімфовузлах та зменшенням відсотку цих клітин у селезінці. В умовах in vitro продемонстровано можливість протизапальної активації метаболізму макрофагів різної локалізації та онтогенетичного походження, отриманих від старих мишей, при співкультивуванні з мезенхімними стромальними клітинами тимусу (тММСК) молодих тварин. При цьому виявлено достовірно більш виразний модуляторний ефект тММСК на макрофаги моноцитарного походження, отримані від старих мишей, і не виявлено вікових відмінностей модуляторного впливу тММСК на макрофаги ембріонального походження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Довгий Р. С. Функціональна поляризація фагоцитів та її корекція у тварин різних вікових груп : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 - імунологія / Довгий Роман Сергійович. - Київ, 2018. - 20 с.
Зібрання