Особливості перекладу назв кінофільмів китайською мовою

Дата
2023
Автори
Раковський Кирило Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Роботу було присвячено аналізу особливостей перекладу назв кінострічок. В першому розділі, було досліджено теоретичні джерела з обраної теми. Ми з’ясували, що назви є важливими елементами фільмів, з огляду на те, що вони репрезентують фільм широкій аудиторії, одночасно надаючи інформацію про те, про що йдеться у фільмі, а також, залучаючи глядачів до перегляду. Було виокремлено такі типи назв фільмів: назви, що представляють основну тему або проблему фільму; назви, що задають сюжетні перспективи фільму: назви, що представляють весь сюжет; назви, що виділяють найбільш важливий момент з точки зору розвитку дії; особисті назви. До функцій назв фільмів було віднесено такі функції, як: прагматичну; інформативну, рекламну, апелятивну (експресивно-апелятивну), фатичну, номінативну комунікативну та естетичну. Переклад заголовків являє собою певні труднощі. Вони полягають в розбіжностях семантичної структури мов, розбіжності значень слів, різній сполучуваності або відсутності слів відповідного значення в мові перекладу, відмінності у вживанні лексики, проблемі перекладу прагматичного потенціалу. Таким чином, перекладачеві необхідно застосовувати цілий комплекс перекладацьких трансформацій, які призводять до певних змін в тексті перекладу. До основних способів перекладу назв фільмів китайською мовою було віднесено: буквальний – дослівний переклад, транспозицію – заміну класу слів; створення нової назви; вільний переклад; транскрибування; додавання і опущення; перестановки. Практичний розділ роботи було присвячено дослідженню основних шляхів перекладу назв фільмів з української мови китайською. Було отримано наступні результати дослідження: прямий переклад було застосовано в 27% прикладів; заміна назви було застосовано в 21% прикладів; додавання було застосовано в 9% прикладів; перестановки + транскрибування було застосовано в 8% прикладів; вільний переклад було застосовано в 8% прикладів; транскрибування було застосовано в 6% прикладів; перестановки було застосовано в 6% прикладів; граматичну заміну було застосовано в 5% прикладів; лексичну заміну було застосовано в 4% прикладів; опущення було застосовано в 3% прикладів; лексичну заміну + транскрибування було застосовано в 1% прикладів; граматичну заміну + транскрибування було застосовано в 1% прикладів; описовий переклад було застосовано в 1% прикладів. Отже, вони включають в себе: адекватне сприйняття фільму представниками іншої лінгвокультури; урахуванням цільової аудиторії фільму; виконання рекламної функції; трансляцію унікальної точки зору автора, його особистої позиції, його власних переживань з приводу тієї чи іншої соціальної проблеми; апеляцію до почуттів глядача; яскравість заголовку; експресивність заголовку; прагматичність заголовку; репрезентація змісту фільму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Раковський К. С. Особливості перекладу назв кінофільмів китайською мовою : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Раковський Кирило Сергійович. – Київ, 2023. – 69 с.