Інтелектуальний аналіз основних тенденцій підготовки магістрів в галузі біотехнології в провідних університетах світу

Дата
2023
Автори
Яремчук Ірина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проведено аналіз основних тенденцій в освітніх планах магістерських програм у галузі біотехнологій. Встановлені основні тренди у підготовці спеціалістів у різних напрямах біотехнології: дослідження, біотехнологічна промисловість, інженерія, бізнес, фармацевтична промисловість тощо. Проведений аналіз по ключових словах для оцінки змісту навчальних дисциплін, що виносять як обов’язкові або елективні. Доведена залежність академічної успішності університету від широкого набору факторів, що включають міжнародну співпрацю, рівень викладання, можливості практичної та науково-дослідної роботи тощо. Отримані результати можуть бути використані для покращення поточних навчальних програм та адаптації змісту навчальних дисциплін. Ключові слова: освітня програма; біотехнології; дослідження.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Яремчук І. О. Інтелектуальний аналіз основних тенденцій підготовки магістрів в галузі біотехнології в провідних університетах світу : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Яремчук Ірина Олександрівна. - Київ, 2023. - 74 с.