«Школа» М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі: рух стильових тенденцій

Дата
2016
Автори
Меншій Аліса Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено системне дослідження естетичної моделі «школи» М. Коцюбинського. Вперше на матеріалі значного текстового масиву і теоретичних праць про сутність та природу літературних «шкіл» окреслено власне бачення цього явища; висвітлено специфіку постімпресіонізму як літературно-мистецької стильової тенденції; простежено традиції «школи» М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі кін. ХІХ – поч. ХХ ст., 20–30-х та 60–90-х рр. ХХ ст. У роботі з’ясовано естетичну природу, жанрово-стильові модифікації малої прози Грицька Григоренка, М. Жука, В. Леонтовича, М. Могилянського, М. Чернявського як представників «школи» М. Коцюбинського; визначено ідейно-тематичні особливості, проблематику та способи її художнього втілення у новелістиці автора «Intermezzo» і його послідовників; подано характеристику образної структури, зокрема специфіку репрезентації національної інтелігенції, образу «нової» жінки, «втраченого» дитинства та інонаціональної стратегії у їхній творчій спадщині. У дослідженні розглянуто особливості художньої реалізації концептів страху й бунту в малій прозі класика та А. Головка, М. Івченка, Г. Косинки, Г. Михайличенка, В. Підмогильного, М. Хвильового; окреслено модус самотності як предмет художньої рефлексії й модерністський дискурс кохання і смерті у творчості М. Коцюбинського та представників його «школи». Також проаналізовано наративну структуру новелістики О. Гончара, Є. Гуцала, В. Дрозда, Р. Іваничука, Гр. Тютюнника, Вал. Шевчука як спадкоємців творчих засад автора «Intermezzo».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Меншій А. М. «Школа» М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі: рух стильових тенденцій : автореф. дис. ...д-ра філол. наук : 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури / Меншій Аліса Миколаївна. - Київ, 2016. – 43 с.
Зібрання