Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу

Дата
2017
Автори
Шпенюк Ірина Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі вперше здійснено функціонально-дискурсивний і прагматичний аналіз етикетних стереотипних одиниць мовлення на матеріалі американського усного та писемного науково-академічного дискурсу; теоретично обґрунтовано виокремлення науково-академічного дискурсу як різновиду інституційного дискурсу; визначено роль етикетних мовленнєвих стереотипів як маркерів інтертекстуальних та інтердискурсивних зв’язків у науково-академічному дискурсі; проаналізовано риторично-дискурсивні стратегії та стратегії захисту ''соціального обличчя'' комунікантів у науково-академічному дискурсі, засобами реалізації яких виступають етикетні мовленнєві стереотипи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Шпенюк І. Є. Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 – германські мови / Шпенюк Ірина Євгенівна. - Київ, 2017. – 200 с.
Зібрання