Відтворення англомовної образної фразеології: еволюція перекладацьких принципів

Дата
2017
Автори
Мовчан Богдан Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі проаналізовано відтворення компонентів комплексного значення ФО в перекладах англомовної прози у ХІХ–ХХІ ст. Розглянуто чинники, які впливають на принципи відтворення ФО, вибір стратегій,спрямованих на одомашнення або очуження. Визначено етапи еволюції принципів відтворення ФО: 1) кінець ХІХ ст. (формування принципів перекладу ФО або період вільного перекладу); 2) ХХ ст. до здобуття Україною незалежності (принцип еквівалентності цілісного фразеологічного значення); 3) сучасний етап (принцип відтворення ФО відповідно до їх прагматично-смислових, стилістичних функцій в оригіналі). Дослідження засвідчує еволюцію в напрямку до адекватного перекладу ФО водночас із досягненням еквівалентності на максимально можливій кількості рівнів, рух до джерелоцентричного перекладу в ретрансляціях.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мовчан Б. В. Відтворення англомовної образної фразеології: еволюція перекладацьких принципів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Мовчан Богдан Володимирович. - Київ, - 23 с.
Зібрання