Синтез нових метакрилових мономерів на основі фенілтриазоловмісних азометинів та фенілтриазол азосполук

Дата
2023
Автори
Бідний Ілля Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена синтезу нових метакрилових мономерів на основі фенілтриазоловмісних азометинів та фе-нілтриазол азосполук. В роботі синтезовано нові мономери на основі на основі заміщених феніл триазолів: - (E)-третбутил 5-(4-((4-(метакрилоксі)феніл)діазеніл)феніл)-1H-1,2,4-тріазол-1-карбоксилат - (E)-третбутил 5-(4-((4-(метакрилоксі)бензиліден)аміно)феніл)-1H-1,2,4-тріазол-1-карбоксилат - (E)-4-(((4-(1H-1,2,4-тріазол-5-іл)феніл)іміно)метил)феніл метак-рилат - (E)-4-((4-(1H-1,2,4-тріазол-5-іл)феніл)діазеніл)феніл метакрилат Будову проміжних сполук, мономерів підтверджено методом 1 Н ЯМР- спек-троскопії.
The thesis is laid out on 60 pages, 26 schemes,1 table and 175 literary references. The work synthesized 4 new monomers based on substituted phenyl triazoles: (E)-tertbutyl 5-(4-((4-(methacryloxy)phenyl)diazenyl)phenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate (E)-tertbutyl 5-(4-((4-(methacryloxy)benzylidene)amino)phenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate (E)-4-(((4-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl)imino)methyl)phenyl methacrylate (E)-4-((4-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl)diazenyl)phenyl methacrylate The structure of intermediate compounds and monomers was confirmed by the method of 1 N NMR spectroscopy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Бідний І. О. Синтез нових метакрилових мономерів на основі фенілтриазоловмісних азометинів та фенілтриазол азосполук : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Бідний Ілля Олександрович. - Київ, 2023. - 61 с.