Клінальність частот варіантів генів репарації ДНК у популяціях Drosophila melanogaster Європи

Дата
2022
Автори
Терпило Ілля Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було проведено аналіз клінальностей варіантів генів європейських популяціях Drosophila melanogaster шляхом побудови моделей лінійної регресії для визначення кореляції між частотами алелів генів та географічними широтою, довготою та висотою над рівнем моря. Встановлено 4 гени, які демонструють довготну клінальність: Sox102F, mav, CG32572, Ten-a. Дані результати можуть використовуватись для подальшого вивчення адаптивної мінливості D. melanogaster у європейському регіоні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Терпило І. С. Клінальність частот варіантів генів репарації ДНК у популяціях Drosophila melanogaster Європи : випускна кваліфікаційна робота магістра : 091 Біологія / Терпило Ілля Сергійович. - Київ, 2022. - 54 с.