Судова експертиза в системі захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права

Дата
2022
Автори
Кащенко Ігор Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська робота присвячена дослідженню як теоретичних, так і практичних проблем судової експертизи в системі захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права. Зокрема, досліджуються такі теоретичні питання, як поняття, завдання та принципи судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, класифікація судових експертиз у сфері авторського права тощо. Значна увага приділена більш специфічним практичним питанням, таким як система суб’єктів судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, предмет, завдання та особливості проведення судових експертиз у справах, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності на різні об'єкти авторського права. Окремо досліджуються проблеми правового регулювання, практики правозастосування та організаційного забезпечення судової експертизи в сфері авторського права та пропонуються шляхи їх вирішення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кащенко І. М. Судова експертиза в системі захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права : магістерська робота : 081 Право / Кащенко Ігор Миколайович. - Київ, 2022. - 70 с.